Overstag in het MKB

Steeds meer mkb’ers voelen de pijn van de economische turbulentie. De wereld om ons heen verandert en ondernemers krijgen het inzicht dat business as usual niet meer terugkomt. Deze crisis brengt een bewustwording op gang: het gaat niet meer om geld, maar om mensen en de samenwerking tussen mensen en/of bedrijven. De manier om uit de crisis te komen, is aan uzelf te werken en u bewust te maken van uw eigen innerlijke rijkdom (passie en talenten) en van uw levensdroom. 

Niet elke ondernemer is in staat om zelfstandig en tijdig bij te sturen naar de juiste koers. Soms vraagt dit om kwaliteiten of bewustzijn die (nog) niet voorhanden zijn. Roelof Timmer heeft niet alleen de ervaring opgedaan, hij heeft zich ook als mkb-businesscoachbijgeschoold om de succesvolle koers met de ondernemer uit te zetten. 

U maakt kennis met het ‘nieuwe ondernemen’. U weet daardoor uw eigen rijkdom en levensdroom weer te herinneren, en die samen met uw kernmedewerkers, leidend te laten zijn voor de onderneming. Indien gewenst wordt deze koers geborgd met het MKB GroeiCertificaat®.

Door de aansluiting bij Mkb-coaches.nl is er aanvullende expertise en capaciteit beschikbaar bij arbeidsintensieve processen of complexe organisaties.